جدول مقایسه

جدول مقایسه ای خواص و مشخصات نسل جدید عایق ها با عایق الاستومری

مشخصات
عایق لوله ای XPE بدون روکش
عایق الاستومری بدون روکش
ضریب هدایت حرارت در 40 درجه سانتگراد
0/034 وات بر متر درجه کلوین (عایق بهتر)
0/038 وات بر متر درجه کلوین
شرایط حریق
کندسوز - دراپ دارد
کندسوز - دراپ ندارد - دودزا
جذب آب
نزدیک به صفر (بسیار کم)
دارد (کم)
تحمل حرارتی
40- تا 95+
50- تا 120+